ძებნა: 
  თქვენი შეკვეთა
 
სულ თანხა: 0.00
 
ფოტოდასახელებაფასირაოდ. 
მაგიდის საწმენდი ტილო 30სმ*37,5სმ 1/3 Art-2660.85
მაგიდის საწმენდი ტილო 38სმ*40სმ 100% ვისკოზა 1/3 Art-3961.55
ტილო უნივერსალური მიკროფიბრა 35სმ*40სმ 1/1 "Чистюля" Art-9431.85
უნივერსალური ტილო მიკროფიბრა 40სმ*40სმ 1/1 "Bagi1" Art-3693.95
ტილო უნივერსალური მიკროფიბრა 40სმ*70სმ 1/1 "Чистюля" Art-16433.05
ტილო უნივერსალური მიკროფიბრა 60სმ*80სმ 1/1 "Чистюля", სქელი Art-13725.85
ტილო იატაკის საწმენდი ნაჭრის 50*80 "Bagi" ბალიშებით Art-8951.90
ტილო "Mop" "ესპანური" Art-12835.00
ტარი ხრახნით Art-12851.85
ვედრო საწურით, პლასტმასა Art-12847.50
ტილო "Mop" ბრტყელი 40სმ Art-18695.00
ტარი ხრახნით ლითონის Art-18897.50
მექანიზმი ბრტყელი "Mop"-თვის 40 სმ, პლასტმასა Art-11328.50
ტილო "Mop" ბრტყელი მიკროფიბრა 40სმ, სქელი Art-19458.50