გთავაზობთ თქვენთვის სასურველი პროდუქციის ადგილზე მოტანას. 
         
ფასი  მითითებულია დღგ–ს ჩათვლით.
               
ფასდაკლება  ინდივიდუალურია
           
შეკვეთის
  მინიმალური   თანხაა      50 ლარი.  
               
შეკვეთის    მიღება –    საიტიდან               
ანგარიშსწორების    ფორმა – ნაღდი/ უნაღდო (შეთანხმებით)
           
ანგარიშსწორების
   ვადა –   როგორც წესი შეკვეთის შესრულების დღეს.
                
საბუთების სათანადოდ გასაფორმლებად და შეკვეთის მოსატანად 
თქვენგან გვესაჭიროება  შემდეგი ინფორმაცია: 
  1.იურიდიული დასახელება
  2.საიდენტიფიკაციო კოდი
  3.
ფაქტიური მისამართი 
  4.
საკონტაქტო პირი 
  5. 
ოფისის ტელეფონი 
  6.
მობილური ტელეფონი
                

        ჩვენი რეკვიზიტებია:  შპს "ოფის მენეჯერი"
                                                      ს/კ: 400003410
                                                      იურ. მისამართი: თბილისი, თემქა, 11მ/რ, 2კვ., 22ა                                                                      
ტელ.:0322 23 83 20, 0322 36 90 56

        ანგარიშსწორების ანგარიშები

  თიბისი ბანკი :      GE76TB7990436020100005

პროკედიტ ბანკი:   GE61PC0183600100027865