საბანკო რეკვიზიტები       თიბისი ბანკი:  GE76TB7990436020100005

პროკრედიტ ბანკი:  GE61PC0183600100027865